דלג לתוכן
photosynthetically_active_radiation_Avg
InciseRadiation_Avg
ReflectedRadiation_Avg
Albedo_Avg