דלג לתוכן
photosynthetically_active_radiation_Avg
inciseRadiation_Avg
reflectedRadiation_Avg
albedo_Avg